Adviesbureau Lentenaer | Home

Verdiepingssessies

Veel organisaties zijn in verandering. We denken bijvoorbeeld aan de politie, maar ook aan gemeenten, banken, verzekeraars, veiligheidsregio’s en vele andere organisaties. Er leven veel thema’s binnen deze organisaties die met de veranderingen te maken hebben: van klant- of burgertevredenheid tot de uitdagingen en mogelijkheden van nieuwe technologie tot procesmanagement tot werkwijzen voor versnelling van de veranderingen. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van deze veranderingen hebben vaak een zeer lastige opgave om de verandering succesvol te begeleiden.

In de veelheid aan thema’s die speelt, worden veel cursussen en trainingen aangeboden. Wat echter ontbreekt, zijn sterk praktijkgerichte verdiepingssessies, waarin een thema eerst kort vanuit de theorie behandeld wordt, en waarna er veel ruimte is voor het bespreken van eigen ervaringen, beren op de weg en casuïstiek. Dit vult de behoefte aan het uitwisselen van ervaring en het bijspijkeren of opdoen van praktisch bruikbare theorieën en concepten.

In januari 2009 is een eerste verdiepingssessie gehouden. De reacties van de deelnemers waren bijzonder positief. We willen gezamenlijk het houden van verdiepingssessies verder uitbouwen.

Agenda

  • Januari 2009 - Implementeren van blijvende gedragsverandering, in het licht van burgergerichtheid. U kunt hier het verslag downloaden.
  • Donderdag 2 april 2009 - Implementeren van blijvende gedragsverandering, in het licht van burgergerichtheid (II). De sessie wordt gehouden worden in Conferentiecentrum Drakenburg, Dr Albert Schweitzerweg 1, Baarn, van 10:00 tot 16:00 uur, inclusief lunch.
  • U kunt zich als geinteresseerde aanmelden voor de verdiepingssessies via de contactgegevens van Lentenaer.