Adviesbureau Lentenaer | Home

Kennisgebieden en dienstenportfolio

Adviesbureau Lentenaer heeft kennis op verschillende gebieden in huis. Het voert te ver om op deze site een volledig overzicht te geven. Bovendien zijn sommige opdrachten vertrouwelijk. Hieronder geven we bondig aan welke adviesdiensten Lentenaer aanbiedt. We staan uiteraard open voor nieuwe en gerelateerde vragen. Neemt u daarover gerust contact met ons op.

Kennisgebieden

Adviesbureau Lentenaer adviseert onder andere op de onderstaande kennisgebieden. Bij 'Publicaties' vindt u artikelen en boeken die wij over deze onderwerpen geschreven hebben.

 • Organisatiestrategie
 • Business modellen
 • Nieuwe technologie
 • Procesmanagement
 • Sourcing
 • Klant- en burgertevredenheid
 • Risicomanagement

Op deze gebieden verzorgen wij naast adviesopdrachten ook trainingen en verdiepingssessies.

Dienstenportfolio

De medewerkers van Adviesbureau Lentenaer kunnen voor u in verschillende rollen acteren:

 • Adviseur, klankbord en sparringspartner
 • Trainer / coach
 • Project- of programmamanager
 • Kwaliteitsbewaker en 'externe derde'