Adviesbureau Lentenaer | Home

adviesbureau Lentenaer

Adviesbureau Lentenaer richt zich op de koppeling tussen strategie en bedrijfsvoering. Bureau Lentenaer helpt u bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en ondersteunt u vervolgens in het passend inrichten van de bedrijfsvoering. Zodanig dat de nieuwe doelen en werkwijzen ook daadwerkelijk werkelijkheid kunnen worden. Waar nodig begeleiden we ook de implementatie van de nieuwe strategie of beleidsdoelen. Zo laten we zien dat de plannen ook in de praktijk gebracht kunnen worden.

Bundeling van competenties

Het maken van nieuw beleid en nieuwe strategieën vergt verschillende competenties. In de huidige informatiemaatschappij is er naast kennis van ontwikkelingen in de markt en de omgeving van uw organisatie, vaak ook kennis nodig van nieuwe technologie en hoe die succesvol toegepast kan worden. Het ambacht van strategievorming is daarmee een breder en moderner vak geworden. Maar ook een complexer vak. Samen met u werken we aan het vinden van nieuwe mogelijkheden om uw klanten van waarde te zijn en om uw organisatiedoelen te bereiken.

Werkelijke waarde

Het ontwerpen van nieuwe werkwijzen en plannen om kansen te benutten is een eerste stap op weg naar succes. Maar nog niet de laatste. Het daadwerkelijk implementeren van veranderingen vergt uiteraard meer dan dat. Adviesbureau Lentenaer richt zich daarom ook op het afstemmen van uw organisatie op de nieuwe plannen en inzichten. Een passende bedrijfsvoering is namelijk noodzakelijk voor een succesvolle verandering.